A message from the Chairman of the Nant Gwrtheyrn Trust

Gwahoddiad gan y Llywydd

Nant Gwrtheyrn > News > Gwahoddiad gan y Llywydd

Annwyl gyfaill,

 

Fel rhan o ddathlu 40 mlynedd ers sefydlu Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn mae’r Nant yn trefnu Gŵyl y Nant – Dathlu 40 ar Ddydd Sadwrn, Medi 22, 2018.

I ddiolch am eich cyfraniad gwerthfawr, hoffwn eich gwahodd i ymuno yn y dathliadau. Am 2 o’r gloch y prynhawn bydd arddangosfa ‘Hanesyddol’ yn cael ei hagor yng Nghapel Seilo gyda darlith gan yr Athro Jason Walford Davies i ddilyn am 2:30 yn y Sgubor . Bydd derbyniad yn Neuadd y Nant am 3:30 gyda chyfle am sgwrs  dros baned gyda staff ac Ymddiriedolwyr.

Hoffwn ddiolch yn fawr am eich cyfraniad sylweddol ac edrychaf ymlaen at eich croesawu i’r Nant.

 

Yn gywir iawn,

 

Carl Iwan Clowes

Llywydd a sylfaenydd Ymddiriedolaeth Nant Gwrtheyrn

Upcoming Events

  1. Foundation Exam – A revision course for you!

    April 24 - April 26
  2. Draenen Ddu performance

    May 19 @ 7:30 pm - 10:30 pm
  3. Higher 2 Course with Bethan Gwanas

    June 15 @ 9:00 am - June 19 @ 5:00 pm
feeb