A message from the Chairman of the Nant Gwrtheyrn Trust

Hysbyseb Swydd

Nant Gwrtheyrn > News > Hysbyseb Swydd

Teitl y swydd:             Staff gweini

Adran:                         Caffi Meinir / Arlwyo

Oriau:                          Naill ai Llawn Amser – 37.5 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Sul yn ôl trefn rota fydd yn cynnwys oriau anghymdeithasol, a rhai penwythnosau a Gwyliau                                           Banc

                                                                         Neu

                                    Rhan amser – oriau amrywiol, i’w trafod      

Cyflog / tâl:                  Yn dibynnu ar brofiad ac oriau

Mae Nant Gwrtheyrn yn chwilio am gymorth brwdfrydig i fod yn rhan o’r tîm croesawgar yng Nghaffi Meinir, Nant Gwrtheyrn. Profiad o weithio mewn caffi neu fwyty yn ddymunol, ond ddim yn angenrheidiol

Mae’r gallu i siarad y Gymraeg yn hanfodol oherwydd natur y busnes.

Upcoming Events

  1. Foundation Exam – A revision course for you!

    April 24 - April 26
  2. Draenen Ddu performance

    May 19 @ 7:30 pm - 10:30 pm
  3. Higher 2 Course with Bethan Gwanas

    June 15 @ 9:00 am - June 19 @ 5:00 pm
feeb