Education Policies

General Policy for Complaints and Reporting Concerns at Nant Gwrtheyrn: Education
Polisi Cyffredinol Cwynion ac adrodd ar bryderon Canolfan Nant Gwrtheyrn

 

Anti-Bullying Policy: Nant Gwrtheyrn Education Department
Polisi Gwrthfwlio Adran Addysg Nant Gwrtheyrn

 

Vulnerable Adults Policy – Nant Gwrtheyrn Language Center
Polisi Oedolion sy’n Agored i Niwed

 

Health & Safety Policy
Polisi Iechyd a Diogelwch Addysg Nant Gwrtheyrn (Cymraeg)